ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมทำแบบสอบถามการใช้ Shuttle bus ที่ได้รับบัตร Starbucks มูลค่า 300 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมทำแบบสอบถามการใช้ Shuttle bus ที่ได้รับบัตร Starbucks มูลค่า 300 บาท

Read More...

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ School bus นำโดย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ได้ร่วมประชุมหารือ กับ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ School bus นำโดย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ได้ร่วมประชุมหารือ กับ

Read More...

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ทางทีมงา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ทางทีมงา

Read More...

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมเดินหน้าโครงการรถบัสรับส่ง แก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโรงเรีย

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมเดินหน้าโครงการรถบัสรับส่ง แก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโรงเรีย

Read More...