วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 

"LinkFlow Application" เดินสาย แนะนำ ติดตั้งและสาธิตการใช้งานแอพพลิเคชั่นลิงค์โฟล

พร้อมทดลองการบันทึกการเดินทางให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 

ณ ตึก All Seasons Place-CRC Tower ชั้น 41

โดยทุกท่านให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง


ข้อดีสำหรับบริษัทของ LinkFlow Application
  1. เรียนรู้ถึงวิธีการเดินทางของพนักงานทุกท่าน
  2. เปรียบเทียบระหว่างการใช้นโยบาย Flex time กับภาวะปกติ
  3. ช่วยในการออกแบบตารางการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากบริษัทใดสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาที่โครงการฯได้เลยค่ะ


ข่าวยอดนิยม
Toyota และ Mitsui Sumitomo เริ่มใช้มาตรการเหลื่อมเวลาเข้าทำงาน ได้ผลดีเกินคาด มีอีก 17 บริษัทบนสาทร

Toyota และ Mitsui Sumitomo เริ่มใช้มาตรการเหลื่อมเวลาเข้าทำงาน ได้ผลดีเกินคาด มีอีก 17 บริษัทบนสาทร

Read More...

พนักงาน NPD ทดลองใช้ Linkflow ในการเดินทางมาทำงานเพื่อประมวลผลประสิทธิภาพในการเดินทาง

พนักงาน NPD ทดลองใช้ Linkflow ในการเดินทางมาทำงานเพื่อประมวลผลประสิทธิภาพในการเดินทาง

Read More...