ผู้โชคดีจากการร่วมทำแบบสอบถามการใช้ Shuttle Bus ได้รับบัตร Starbucks มูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. คุณทัศนีย์ โชระเวก
  2. คุณทิพย์สุคนธ์ โกวิทาธร
  3. คุณทัศนียา จงสดใสทวี
  4. คุณ Pimlak Suesatsakul
  5. คุณอัญฑริกา สิริวัฒนกวินท์
  6. คุณ Chaianun Popiantong
  7. คุณ Sarinya Tangjitwatthanakul
  8. คุณ Areerat Nakintarakul
  9. คุณ Piyanud Tantichokanan
  10. คุณ Sopa Sae-Heang

โดยทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีอีกครั้งทางโทรศัพท์และส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ข่าวยอดนิยม
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ School bus นำโดย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ได้ร่วมประชุมหารือ กับ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ School bus นำโดย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ได้ร่วมประชุมหารือ กับ

Read More...

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมเดินหน้าโครงการรถบัสรับส่ง แก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโรงเรีย

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมเดินหน้าโครงการรถบัสรับส่ง แก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโรงเรีย

Read More...