ถามตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการเปิดช่องจราจรพิเศษ ตามโครงการสาทรโมเดล สำหรับแนะนำเส้นทางให้ผู้สัญจร ในช่วงทดลอง วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559


1. มาจากทางด่วนสีลม ปกติเดินทางผ่านถนนสุรศักดิ์ต้องการเดินทางมายังอาคาร Empire / อาคารรัจนาการ หากไม่ให้เข้าเลนพิเศษ และปิด U-Turn จะต้องเดินทางอย่างไร (ไม่ต้องการผ่านนราธิวาสเช่นเสียเวลามากๆ)

>> ตอบ ผ่านแยกนรินทร เข้าซอยสาทร 8 มาออก ซอยนราธิวาส 3 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสาทรใต้


2. มาจากสะพานตากสิน ระหว่างการทดลองปิด U-Turn แยกนราธิวาส (ก่อน 8.00) หากต้องการเข้าอาคาร Empire / อาคารรัจนาการ ต้องเดินทางอย่างไร ?

>> ตอบ ผ่านแยกนรินทร เข้าซอยสาทร 8 มาออก ซอยนราธิวาส 3 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสาทรใต้


3. หากมาจากช่องทางพิเศษแต่ต้องการเข้าอาคาร UOB ต้องเดินทางอย่างไร ?

>> ตอบ ไม่แนะนำให้ใช้ช่องพิเศษ ให้ใช้ช่องธรรมดาและกลับรถที่เดิมหน้า รพ. บางรัก


4. หากมาจากถนนปั้นต้องการเดินทางเข้าอาคาร Empire / อาคารรัจนาการ ต้องเดินทางเช่นไร ?

>> ตอบ ผ่านแยกนรินทร เข้าซอยสาทร 8 มาออก ซอยนราธิวาส 3 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสาทรใต้


5. การเปิดช่องทางพิเศษทำให้ทางเข้าออกบริเวณ สาทรซอย 11 ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมากอยู่แล้ว ติดหนักเพิ่มเข้าไปอีก ประกอบกับผู้ปกครอง BCC จำนวนมากส่งลูกบริเวณสาทรใต้เช่นกัน ในช่วงการเปิดช่องจราจรพิเศษได้มีการ Prove ปัญหานี้หรือไม่

>> ตอบ จากการเก็บข้อมูลและทดสอบในแบบจำลอง ผลกระทบด้านสาทรใต้มีน้อยมากด้านตรงข้าม BCC ส่วนหน้าซอย 11 ยังเปิดใช้เต็มข่องทาง จนหลัง 8:00 ซึ่งโรงเรียนเข้าแล้ว จึงจะเปิดเลนพิเศษ


6. หากเราขับรถลงมาจาก สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขาเข้า แต่เข้าเลนพิเศษช่องขวา สามารถเลี้ยวขวาเข้าตึกที่ทำงาน หรือโรงพยาบาลเชนต์หลุยส์ ฝั่งถนนสาทรใต้ได้มั้ย

>> ตอบ ไม่อนุญาตให้เลี้ยวขวาเข้าอาคารได้จากเลนพิเศษ จากแยกสาทร-สุรศักดิ์ ถึง แยกหน้า รพ.บางรัก


7. ถ้ามาจากฝั่งธนข้ามสะพานสาทรแล้วจะเข้าตึกเอ็มไพร์เวลาประมาณ 7:30น. กลับรถที่แยกนรินทรได้ปกติใช่มั้ย เริ่มห้ามกลับรถแยกนรินทร 7:45 แสดงว่าก่อน 7:45 กลับรถแยกนรินทรได้ใช่มั้ย

>> ตอบ ช่วงการทดลอง 7:45-9:30 น. เพื่อความปลอดภัยจะไม่สามารถกลับรถที่แยกนรินทรได้ นอกช่วงเวลาที่ทดลองจะเป็นตามปกติ


ข่าวยอดนิยม
การทดลองเชิงสังคมครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรสาทรโมเดล

การทดลองเชิงสังคมครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรสาทรโมเดล

Read More...

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการสาทรโมเดล (WBCSD Sustainable Mobility Planning 2.0) นำโดยคุญท

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการสาทรโมเดล (WBCSD Sustainable Mobility Planning 2.0) นำโดยคุญท

Read More...