เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา ทางทีมงานได้เข้าพบกับพนักงานของ Nippon Parking Development (NPD) เพื่อสาธิตวิธีการใช้งาน Linkflow โดยพนักงานจะทดลองใช้ Linkflow เป็นเวลา 1 สัปดาห์เพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ในการเดินทางมาทำงานทางทีมงานจะประมวลผลการติดตามการเดินทางด้วย Linkflow และนำเสนอรายงานเพื่อให้พนักงานทราบประสิทธิภาพในการเดินทางของตัวเอง ทั้งนี้พนักงานอาจทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางไปใช้การเดินทางในรูปแบบอื่น เช่น การจอดแล้วจร หรือการใช้บริการรถ shuttle bus หรือแม้แต่การทดลองเหลื่อมเวลาทำงานต่อไป


ข่าวยอดนิยม
Toyota และ Mitsui Sumitomo เริ่มใช้มาตรการเหลื่อมเวลาเข้าทำงาน ได้ผลดีเกินคาด มีอีก 17 บริษัทบนสาทร

Toyota และ Mitsui Sumitomo เริ่มใช้มาตรการเหลื่อมเวลาเข้าทำงาน ได้ผลดีเกินคาด มีอีก 17 บริษัทบนสาทร

Read More...

มาแล้วกับ LinkFlow 1.1.3 ที่เพิ่มความแม่นยำและฟังก์ชั่นส่วนตัวผู้ใช้

มาแล้วกับ LinkFlow 1.1.3 ที่เพิ่มความแม่นยำและฟังก์ชั่นส่วนตัวผู้ใช้

Read More...