เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 โครงการสาทรโมเดล นำโดย รศ. ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ ผู้แทนโรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ และฝ่ายบริหารจัดการอาคาร Q-House ได้ร่วมกันประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสาทรและพระราม 4 และบริเวณหน้าอาคาร Q-House ซึ่งผลการหารือได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่าวงดีข่าวยอดนิยม
การทดลองเชิงสังคมครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรสาทรโมเดล

การทดลองเชิงสังคมครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรสาทรโมเดล

Read More...

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเปิดช่องจราจรพิเศษ ตามโครงการสาทรโมเดล วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเปิดช่องจราจรพิเศษ ตามโครงการสาทรโมเดล วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559

Read More...