เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2559 บริษัท Toyota Motor Thailand และ Mitsui Sumitomo ได้ร่วมเล่าประสบการณ์ผลการทดลองระบบ Flexible Working Hours เพื่อสรุปข้อดีและประเด็นที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบ Flexible Working Hours ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ณ Toyota Motor BKK office ชั้น 41 อาคาร CRC Tower, All Seasons Place ถนนวิทยุ

     เนื่องจาก Toyota Motor Thailand ต้องการที่จะเพิ่ม Employee satisfaction และพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นคน Gen Y (เกิดในปี 1980-1997) ที่ต้องการ flexibility เป็นหลัก ทางโตโยต้าจึงได้เริ่มทดลอง Flexible Working Hours ที่สำนักงาน Toyota All Seasons Place ในช่วง มกราคม 2015 ถึง มีนาคม 2015 (3 เดือน)


Toyota ได้ทดลองระบบ Flexible Working Hours โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. กำหนด core time ซึ่งก็คือเวลาทำการหลักของบริษัทที่ทุกคนต้องมาทำงาน ซึ่งหากมีการนัดประชุม พบปะลูกค้า ควรอยู่ในช่วงเวลานี้
 2. ทำการสำรวจแต่ละแผนกว่ามีความต้องการใช้ระบบ flexible working hours หรือไม่ และต้องการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงใด สำหรับโตโยต้านั้น มีการกำหนดช่วงเวลาเริ่มงานภายในระหว่าง 7:00-9:00 และเลิกงานระหว่าง 16:00-18:00 แต่ละแผนกอาจพิจารณาปรับระดับความยืดหยุ่นต่างจากนี้ได้เอง
 3. ฝ่าย HR ทำการกำหนดค่าผ่านระบบ DOTS ให้แต่ละแผนกมีช่วงเวลา flex time ตามแบบสำรวจในข้อ 2
 4. เมื่อระบบกำหนดช่วงเวลา flex time แล้ว พนักงานแต่ละคนจะสามารถเลือกช่วงเวลาได้ด้วยตัวเอง โดยมี time slots ต่างกัน 30 นาที เช่น หากแผนกอนุญาตให้ใช้ flex time 7:00-9:00 พนักงานสามารถเลือกที่จะเริ่มงานในเวลา  7:00 7:30 8:00 8:30 หรือ 9:00 ได้ ทั้งนี้พนักงานต้องระบุเหตุผลในการทำ flex time ด้วย
 5. หัวหน้าแผนก ทำการอนุมัติพนักงานแต่ละคนผ่านระบบ DOTS

     ทั้งนี้ การเลือกเวลา flex time จะต้องเลือกเวลาก่อนวันที่ 25 เพื่อเริ่มในเดือนถัดไป

     ผลการทดลองพบว่าสามารถเพิ่ม Employee Engagement Score จาก 71% เป็น 83% และพนักงานสามารถหลีกเลี่ยงรถติดได้

    ส่วนทาง Mitsui Sumitomo Insurance ได้มีกระบวนการทดลอง Flexible Working Hours คล้าย Toyota แต่ไม่ได้ใช้ software ช่วยใดๆในการปรับแก้ระบบ HR และมีการทำ Q&A เพื่อตอบคำถามหลายๆอย่างให้พนักงาน


ทางบริษัทได้สรุปผลจากการทดลองได้ดังกล่าว

ข้อดีจากการทดลองระบบ flex time

 • พนักงานชอบการ flex time เพิ่ม
 • พนักงานสามารถแบ่งเวลาให้กับการดูแลครอบครัวและการเรียนต่อป.โท ป.เอกได้มากขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่าย OT ของบริษัท

ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการทำ flex time

 • ความถี่ในการปรับปรุงระบบ flex time ให้เข้ากับสถานการณ์บริษัท
 • การให้ฝ่าย HR รองรับระบบ flex time
 • การวัดประสิทธิภาพของระบบ flex time และการคำนวณ OT
 • การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบและเข้าใจระบบ flex time
 • การนัดพบปะต้องทำระหว่างช่วง core time

ข่าวยอดนิยม
พนักงาน NPD ทดลองใช้ Linkflow ในการเดินทางมาทำงานเพื่อประมวลผลประสิทธิภาพในการเดินทาง

พนักงาน NPD ทดลองใช้ Linkflow ในการเดินทางมาทำงานเพื่อประมวลผลประสิทธิภาพในการเดินทาง

Read More...

มาแล้วกับ LinkFlow 1.1.3 ที่เพิ่มความแม่นยำและฟังก์ชั่นส่วนตัวผู้ใช้

มาแล้วกับ LinkFlow 1.1.3 ที่เพิ่มความแม่นยำและฟังก์ชั่นส่วนตัวผู้ใช้

Read More...