ประชุมหารือเรื่องการนำรถโรงเรียนไปใช้นอกเวลารับส่งนักเรียน


      เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ School bus นำโดย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ได้ร่วมประชุมหารือ กับ มาสเตอร์พรศักดิ์ ขาวพรหม ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เรื่องการนำรถโรงเรียนไปใช้รับ-ส่งพนักงานบริษัทนอกเวลารับ-ส่งนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถ School Bus ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรถ School bus อีกด้วย ถือเป็นแนวทางในการลดราคาค่าโดยสารรถ School Bus ลง ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว ที่นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตสาธรแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมเดินหน้าโครงการรถบัสรับส่ง แก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโรงเรีย

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมเดินหน้าโครงการรถบัสรับส่ง แก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโรงเรีย

Read More...

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ทางทีมงา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ทางทีมงา

Read More...