การประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1      เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ทางทีมงานโครงการ School bus จึงได้จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจพอสมควร ได้เข้ามาสอบถามรายละเอียดของโครงการ และบางส่วนได้สมัครเข้าร่วมโครงการ School Bus ด้วย หลังจากการจัดบูธประชาสัมพันธ์ ยังมีผู้ปกครองสนใจ และติดต่อมาสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดบูธประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

ข่าวยอดนิยม
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ School bus นำโดย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ได้ร่วมประชุมหารือ กับ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการ School bus นำโดย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ได้ร่วมประชุมหารือ กับ

Read More...

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมเดินหน้าโครงการรถบัสรับส่ง แก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโรงเรีย

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมเดินหน้าโครงการรถบัสรับส่ง แก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโรงเรีย

Read More...